Robert-Jungk-Oberschule Berlin

Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe - Staatliche Europaschule Berlin Deutsch-Polnisch

Start Was ist die Europaschule?

SESB

logotypMSZang A kolor

Unsere Klassen der Europaschule-Deutsch-Polnisch (SESB) werden im Rahmen des Projekts "Unterstützung der Polnischen Bildung in Deutschland" durch das Außenministerium der Republik Polen besonders gefördert.

Nasza Szkoła Europejska Niemiecko- Polska SESB uzyskuje wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu: "Wsparcie Szkolnictwa Polskiego w Niemczech".

 
 
 
 
Koncept Państwowej Szkoły Europejskiej (niemiecko-polskiej)
Das Konzept der Staatlichen Europaschule Berlin (deusch-polnisch) (SESB)
 
sesb
 

Die Staatliche Europa-Schule Berlin (SESB) ist ein innovatives Schulangebot, eine sprachintensive und europaorientierte Variante der Berliner Regelschule. Ziel der SESB ist die integrierte Erziehung bilingualer Lerngruppen in einem durchgehend zweisprachigen Unterricht.

Das Konzept der SESB an der Robert-Jungk-Oberschule

- In den SESB-Klassen der Robert-Jungk-Oberschule wird die bereits in der Katharina-Heinroth-Grundschule begonnene zweisprachige Erziehung fortgesetzt.

- Die Fächer Biologie, Erdkunde, Geschichte, Musik werden auf Polnisch von LehrerInnen unterrichtet, deren Muttersprache in der Regel Polnisch ist.

- Bis Klasse 8 werden Deutsch und Polnisch binnendifferenziert unterrichtet, um den Schülern in beiden Sprachen eine Hilfestellung zu bieten.

- Ab Klasse 9 werden beide Sprachen auf muttersprachlichem Niveau unterrichtet.

Außerschulisches

- Teilnahme an zahlreichen außerschulischen Projekten und Wettbewerben.

- Durchführung zahlreicher Auslandsklassenfahrten und Austauschfahrten mit den Schulpartnern in Warschau, Krakau und Lagów.

Aufnahme in den SESB-Zug

- SchülerInnen des Europazugs der Kathrina-Heinroth-Grundschule werden sofort aufgenommen.

- Schulabsolventen anderer deutschsprachiger Grundschulen müssen in der Lage sein, sich in polnischer Sprache flüssig unterhalten zu können.

Abschlüsse

- Nach der 10. Klasse: Mittlerer Schulabschluss (MSA)

- Nach der 12. Klasse: Schulischer Teil der Fachhochschulreife

- Nach der 12. oder 13. Klasse: das Abitur

- Zu diesem Zeitpunkt beherrschen alle Schulabgänger zwei europäische Verkehrssprachen auf muttersprachlichem Niveau.

- Der MSA wird mit Polnisch oder Englisch als erste Fremdsprache geprüft.

- Abiturprüfungen unterscheiden sich nicht von denen der Gymnasien.

- Jedoch ist das 1. Leistungsfach Polnisch oder Biologie (in polnischer Sprache).

- Die 5. Prüfungskomponente kann auf Deutsch oder auf Polnisch geprüft werden. Das Abitur berechtigt zur Aufnahme eines Studiums in Polen und in Deutschland – ohne Sprachprüfungen.


Państwowa Szkoła Europejska w Berlinie (SESB) toinnowacyjny program edukacyjny, który modyfikuje program szkoły berlińskiej i uzupełnia go o orientację europejską, realizowaną poprzez intensywną naukę języków. Celem klas SESB jest konsekwentna nauka w grupach dwujęzycznych.

Koncepcja klas europejskich (SESB) w Robert-Jungk-Oberschule

- W klasach europejskich Robert-Jungk-Oberschule kontynuujemy dwujęzyczną edukację rozpoczętą w Katharina-Heinroth-Grundschule.

- Przedmioty takie jak biologia, geografia, historia i muzyka nauczane są w języku polskim przez polskojęzycznych nauczycieli.

- Do klasy 8 włącznie język niemiecki i język polski nauczane są w sposób zróżnicowany, tak, aby zaoferowac pomoc i wyrównać poziom opanowania języków.

- Od klasy 9 język niemiecki i język polski nauczane są wyłącznie na poziomie języka ojczystego.

Zajęcia pozaszkolne

- Uczestnictwo w licznych pozaszkolnych projektach i konkursach.

- Wyjazdy klasowe i wycieczki zagraniczne oraz coroczne wyjazdy w ramach wymian z partnerami w Warszawie, Krakowie i Łagowie.

Nabór do klas SESB

- Absolwenci klas europejskich Katharina-Heinroth-Grundschule mają zapewnione miejsce w naszej szkole.

- Pozostali uczniowie zdają egzamin językowy z języka obcego (język polski albo język niemiecki).


 

Świadectwa ukończenia szkoły

- 10 klasa - świadectwo ukończenia szkoły średniej (MSA).

- 12 klasa – część teoretyczna matury zawodowej (Fachabitur).

- 12 albo 13 klasa - matura.

- Nasze świadectwa gwarantują opanowanie dwu języków europejskich na poziomie języka ojczystego.

- Język obcy na egzaminie MSA to do wyboru język angielski lub język polski.

- Egzamin maturalny jest identyczny z egzaminem maturalnym w gimnazjum.

- Pierwszym przedmiotem rozszerzonym (Leistungsfach) jest język polski albo biologia (nauczana po polsku).

- Wybierając piąty przedmiot na maturze, uczeń sam decyduje, czy będzie to przedmiot w języku polskim, czy niemieckim.

- Matura upoważnia do podjęcia studiów zarówno w Polsce, jak i w Niemczech bez dodatkowych egzaminów językowych.

Start Was ist die Europaschule?